Xogade Futbol Sala

Image Result For Xogade Futbol Sala

Image Result For Xogade Futbol Sala

De conformidade coa Lei org 225 nica 15 1999, do 13 de decembro, de protecci 243 n de datos de car 225 cter persoal, os datos persoais recollidos na aplicaci 243 n de Xogade, ser 225 n inclu 237 dos nunha base de datos para a xesti 243 n do programa e para o tratamento estat 237 stico dos mesmos..La Xunta de Galicia a trav 233 s de la Secretar 237 a General para el Deporte puso en marcha en el curso 2009 2010 los Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar, con el programa XOGADE..Calendario da actividade deportiva escolar de F 250 tbol Sala, ata a finalizaci 243 n do programa Xogade o 30 de maio de 2017. As 237 mesmo facilitar 225 , no caso de considerarse necesario para a participaci 243 n na actividade, un servizo de transporte gratu 237 to, para o cal deber 225 tramitarse unha solicitude expresa por parte da entidade interesada..El programa XOGADE organizado por la Xunta de Galicia a trav 233 s de la Secretar 237 a Xeral para o Deporte los campeonatos provinciales. De estos campeonatos .

 • Xogade Informes

  De conformidade coa Lei org 225 nica 15 1999, do 13 de decembro, de protecci 243 n de datos de car 225 cter persoal, os datos persoais recollidos na aplicaci 243 n de Xogade, ser 225 n inclu 237 dos nunha base de datos para a xesti 243 n do programa e para o tratamento estat 237 stico dos mesmos..

 • Ftbol Sala Escolar Xogade Informes

  Calendario da actividade deportiva escolar de F 250 tbol Sala, ata a finalizaci 243 n do programa Xogade o 30 de maio de 2017. As 237 mesmo facilitar 225 , no caso de considerarse necesario para a participaci 243 n na actividade, un servizo de transporte gratu 237 to, para o cal deber 225 tramitarse unha solicitude expresa por parte da entidade interesada..

 • Actividad Deportiva Escolar Xogade

  La Xunta de Galicia a trav 233 s de la Secretar 237 a General para el Deporte puso en marcha en el curso 2009 2010 los Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar, con el programa XOGADE..

 • Campeonatos Provinciales Xogade Xogade

  El programa XOGADE organizado por la Xunta de Galicia a trav 233 s de la Secretar 237 a Xeral para o Deporte los campeonatos provinciales. De estos campeonatos .

Navigation